عکس کتاب مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی دبستان

دانلود کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایینمونه سوالات مطالعات اجتماعی پنجم نوبت اولنمونه سوالات مطالعات اجتماعی پنجم نوبت دوم


فصل های مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

فصل اول: زندگی با دیگران

درس اول: من با دیگران ارتباط برقرار می‌کنم

درس دوم: احساسات ما

درس سوم: همدلی با دیگران

درس چهارم: من عضو گروه هستم

فصل دوم: سرزمین ما

درس پنجم: جمعیت ایران

درس ششم: منابع اب ایران

درس هفتم: نواحی صنعتی مهم ایران

درس هشتم: راه ها و حمل و نقل (۱)

درس نهم: راه ها و حمل و نقل (۲)

درس دهم: کشور ما چگونه اداره می شود؟

فصل سوم: زندگی در نواحی دیگر جهان

درس یازدهم: کشورهای همسایه (۱)

درس دوازدهم: کشورهای همسایه (۲)

درس سیزدهم: حرکت های زمین

درس چهاردهم: زندگی در نواحی مختلف جهان

فصل چهارم: زیارت مکان های مقدس

درس پانزدهم: بازگشت از سفر حج

درس شانزدهم: مدینه شهر پیامبر (ص)

درس هفدهم: سفر به کربلا (۱)

درس هجدهم: سفر به کربلا (۲)

فصل پنجم: ایران بعد از اسلام

درس نوزدهم: ایرانیان مسلمان حکومت تشکیل می دهند

درس بیستم: وزیران کاردان، شهرهای آباد

درس بیست و یکم: کشورگشایان بی رحم

درس بیست و دوم: بازسازی ویرانه ها


همچنین شما میتوانید بقیه مطالب مربوط به درس مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی را در زیر مشاهده کنید.