درس دوم: مخلوط ها در زندگی کتاب علوم چهارم پایه چهارم دبستان

درس دوم: مخلوط ها در زندگی کتاب علوم چهارم پایه چهارم دبستان

درس دوم: مخلوط ها در زندگی علوم چهارم شامل مباحث: مخلوط چیست؟، مخلوط ها گوناگون اند، مخلوط یکنواخت یا محلول، گرما بر حل شدن مواد در آب اثر دارد و سهم شما در استفاده درست از مخلوط ها چیست؟ است.

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به درس دوم: مخلوط ها در زندگی کتاب علوم چهارم پایه چهارم ابتدایی ارائه می دهد.