درس سیزدهم: زیستگاه کتاب علوم چهارم پایه چهارم دبستان

درس سیزدهم: زیستگاه کتاب علوم چهارم پایه چهارم دبستان

درس سیزدهم: زیستگاه علوم چهارم شامل مباحث: زنجیره غذایی، شبکه ی غذایی، زیستگاه، زیستگاه ها گوناگون اند و سهم شما در حفاظت از زیستگاه ها چیست؟ است.

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به درس سیزدهم: زیستگاه کتاب علوم چهارم پایه چهارم ابتدایی ارائه می دهد.