درس هشتم: آسمان در شب کتاب علوم چهارم پایه چهارم دبستان

درس هشتم: آسمان در شب کتاب علوم چهارم پایه چهارم دبستان

درس هشتم: آسمان در شب علوم چهارم شامل مباحث: از کهکشان تا زمین، منظومه ی خورشیدی، زمین، سیاره ما، سال خورشیدی،ماه، شکل های گوناگون ماه، راه های مطالعه فضا و سهم شما در مراقبت از سیاره ی زمین چیست؟ است.

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به درس هشتم: آسمان در شب کتاب علوم چهارم پایه چهارم ابتدایی ارائه می دهد.