درس هفتم: آهن ربا در زندگی کتاب علوم چهارم پایه چهارم دبستان

درس هفتم: آهن ربا در زندگی کتاب علوم چهارم پایه چهارم دبستان

درس هفتم: آهن ربا در زندگی علوم چهارم شامل مباحث: آیا خاصیت آهن ربایی در همه جای آهن ربا یکسان است؟، قطب های دو آهن ربا بر یکدیگر اثر می گذارند، چگونه آهن ربا بسازیم، قطب های آهن ربا چه نام دارند؟، جابه جایی جسم با استفاده از آهن ربا و سهم شما در بازیافت زباله چیست؟ است.

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به درس هفتم: آهن ربا در زندگی کتاب علوم چهارم پایه چهارم ابتدایی ارائه می دهد.