درس چهارم: انرژی الکتریکی کتاب علوم چهارم پایه چهارم دبستان

درس چهارم: انرژی الکتریکی کتاب علوم چهارم پایه چهارم دبستان

درس چهارم: انرژی الکتریکی علوم چهارم شامل مباحث: باتری ها، آیا الکتریسیته از همه ی مواد عبور می کند؟، سهم شما در حفاظت از منابع انرژی چیست؟ است.

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به درس چهارم: انرژی الکتریکی کتاب علوم چهارم پایه چهارم ابتدایی ارائه می دهد.