درس یازدهم: بی مهره ها کتاب علوم چهارم پایه چهارم دبستان

درس یازدهم: بی مهره ها کتاب علوم چهارم پایه چهارم دبستان

درس یازدهم: بی مهره ها علوم چهارم شامل مباحث: جانورانی که مهره ندارند، کرم ها، حشرات، عنکبوتیان، سخت پوستان، هزار پایان، گروه بزرگ بند پایان، بی مهره های دیگر و سهم شما در حفاظت از جانوران چیست؟ است.

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به درس یازدهم: بی مهره ها کتاب علوم چهارم پایه چهارم ابتدایی ارائه می دهد.