فصل دوم: دانایی و هوشیاری کتاب فارسی چهارم پایه چهارم متوسطه

فصل دوم: دانایی و هوشیاری کتاب فارسی چهارم پایه چهارم دبستان

فصل دوم: دانایی و هوشیاری فارسی چهارم شامل مباحث: درس سوم: راز نشانه‌ها، درس چهارم: ارزش علم، درس پنجم: رهایی از قفس است.

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به فصل دوم: دانایی و هوشیاری کتاب فارسی چهارم پایه چهارم ابتدایی ارائه می دهد.