درس هفتم: مهمان شهر ما کتاب فارسی چهارم پایه چهارم دبستان

درس هفتم: مهمان شهر ما کتاب فارسی چهارم پایه چهارم دبستان

درس هفتم: مهمان شهر ما فارسی چهارم

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به درس هفتم: مهمان شهر ما کتاب فارسی چهارم پایه چهارم ابتدایی ارائه می دهد.