عکس کتاب مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی دبستان

دانلود کتاب مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدایینمونه سوالات مطالعات اجتماعی چهارم نوبت اولنمونه سوالات مطالعات اجتماعی چهارم نوبت دوم


فصل های مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی

فصل اول: محله ی ما

درس اول: همسایه‌ی ما

درس دوم: اینجا محله‌ی ماست

درس سوم: خرید و فروش در محلّه

درس چهارم: نقشه ی محلّه ی ما

فصل دوم: شهر من، روستای من

درس پنجم: زندگی در شهر و روستا

درس ششم: جهت های جغرافیایی

درس هفتم: جغرافی دانان چگونه محیط های زندگی را مطالعه می کنند؟

فصل سوم: پیدایش شهر و روستا

درس هشتم: نخستین روستاها چگونه به وجود آمده اند؟

درس نهم: نخستین شهرها چگونه به وجود آمدند؟

درس دهم: مورّخان چگونه گذشته را مطالعه می کنند؟

فصل چهارم: سفری به شهرهای باستانی

درس یازدهم: سفری به شهر باستانی همدان

درس دوازدهم: سفری به تخت جمشید (1)

درس سیزدهم: سفری به تخت جمشید (2)

درس چهاردهم: سفری به شهر باستانی کرمانشاه

فصل پنجم: کشور زیبای من

درس پانزدهم: کوه ها و دشت های زیبا

درس شانزدهم: آب و هوا

درس هفدهم: نواحی آب و هوایی ایران

درس هجدهم: پوشش گیاهی و جانوری

درس نوزدهم: از محیط زیست مراقبت کنیم

فصل ششم: ما ایرانی هستیم

درس بیستم: نشانه های ملّی ما

درس بیست و یکم: تقویم

درس بیست و دوم: روزهای مهم


همچنین شما میتوانید بقیه مطالب مربوط به درس مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی را در زیر مشاهده کنید.