درس ششم: جهت های جغرافیایی کتاب مطالعات اجتماعی چهارم پایه چهارم دبستان

درس ششم: جهت های جغرافیایی کتاب مطالعات اجتماعی چهارم پایه چهارم دبستان

درس ششم: جهت های جغرافیایی مطالعات اجتماعی چهارم شامل مباحث: منظور از شمال و جنوب چیست؟، قطب نما و جهت های فرعی است.

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به درس ششم: جهت های جغرافیایی کتاب مطالعات اجتماعی چهارم پایه چهارم ابتدایی ارائه می دهد.