فصل سوم: پیدایش شهر و روستا کتاب مطالعات اجتماعی چهارم پایه چهارم دبستان

فصل سوم: پیدایش شهر و روستا کتاب مطالعات اجتماعی چهارم پایه چهارم دبستان

فصل سوم: پیدایش شهر و روستا مطالعات اجتماعی چهارم شامل مباحث: درس هشتم: نخستین روستاها چگونه به وجود آمده اند؟، درس نهم: نخستین شهرها چگونه به وجود آمدند؟، درس دهم: مورّخان چگونه گذشته را مطالعه می کنند؟ است.

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به فصل سوم: پیدایش شهر و روستا کتاب مطالعات اجتماعی چهارم پایه چهارم ابتدایی ارائه می دهد.