درس نوزدهم: از محیط زیست مراقبت کنیم کتاب مطالعات اجتماعی چهارم پایه چهارم دبستان

درس نوزدهم: از محیط زیست مراقبت کنیم کتاب مطالعات اجتماعی چهارم پایه چهارم دبستان

درس نوزدهم: از محیط زیست مراقبت کنیم مطالعات اجتماعی چهارم شامل مباحث: زیستگاه ها در خطر است.

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به درس نوزدهم: از محیط زیست مراقبت کنیم کتاب مطالعات اجتماعی چهارم پایه چهارم ابتدایی ارائه می دهد.