درس هجدهم: پوشش گیاهی و جانوری کتاب اجتماعی چهارم پایه چهارم دبستان

درس هجدهم: پوشش گیاهی و جانوری کتاب مطالعات اجتماعی چهارم پایه چهارم دبستان

درس هجدهم: پوشش گیاهی و جانوری مطالعات اجتماعی چهارم

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به درس هجدهم: پوشش گیاهی و جانوری کتاب مطالعات اجتماعی چهارم پایه چهارم ابتدایی ارائه می دهد.