درس شانزدهم: اسب طلایی کتاب هدیه های آسمان چهارم پایه چهارم دبستان

درس شانزدهم: اسب طلایی کتاب هدیه های آسمان چهارم پایه چهارم دبستان

درس شانزدهم: اسب طلایی هدیه های آسمان چهارم

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به درس شانزدهم: اسب طلایی کتاب هدیه های آسمان چهارم پایه چهارم ابتدایی ارائه می دهد.