درس دوم: تهاجم و دفاع کتاب آمادگی دفاعی نهم پایه نهم متوسطه

درس دوم: تهاجم و دفاع کتاب آمادگی دفاعی نهم پایه نهم متوسطه

درس دوم: تهاجم و دفاع آمادگی دفاعی نهم شامل مباحث: تهاجم، آشنایی با دفاع، انواع دفاع، اهمیت آمادگی دفاع از دیدگاه قرآن است.

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به درس دوم: تهاجم و دفاع کتاب آمادگی دفاعی نهم پایه نهم متوسطه ارائه می دهد.