درس هشتم: جنگ نرم کتاب آمادگی دفاعی نهم پایه نهم متوسطه

درس هشتم: جنگ نرم کتاب آمادگی دفاعی نهم پایه نهم متوسطه

درس هشتم: جنگ نرم آمادگی دفاعی نهم شامل مباحث: نظام جمع، اهمیت نظام، نظم در مدرسه، اهداف اجرای کلاس نظام جمع، فرمان های نظام جمع و روش اجرای آن، نحوه قرار گرفتن افراد در صف و ستون، تاکتیک رزم انفرادی، جهت یابی، روش های جهت یابی، تخمین مسافت و روش های تخمین مسافت است.

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به درس هشتم: جنگ نرم کتاب آمادگی دفاعی نهم پایه نهم متوسطه ارائه می دهد.