درس دوم: سوره دخان و جاثیه کتاب پیام های آسمانی نهم پایه نهم متوسطه

درس دوم: سوره دخان و جاثیه کتاب قرآن نهم پایه نهم متوسطه

درس دوم: سوره دخان و جاثیه قرآن نهم شامل مباحث: یادآوری تلفظ حروف خاص (2) است.

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به درس دوم: سوره دخان و جاثیه کتاب پیام های آسمانی نهم پایه نهم متوسطه ارائه می دهد.