درس سوم: سوره احقاف و محمد کتاب کتاب قرآن نهم پایه نهم متوسطه

درس سوم: سوره احقاف و محمد کتاب کتاب قرآن نهم پایه نهم متوسطه

درس سوم: سوره احقاف و محمد قرآن نهم شامل مباحث: کوتاهی و کشیدگی حرکات، بهداشت روانی در قرآن (1) است.

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به درس سوم: سوره احقاف و محمد کتاب کتاب قرآن نهم پایه نهم متوسطه ارائه می دهد.