ستایش

فصل اول:زیبایی آفرینش

 2: عجایبِ صُنعِ حق تعالی

 1: آفرینش همه تنبیه خداوندِ دل است

فصل دوم: شکفتن

 4: هم نشین

 3: مثل آیینه، کار و شایستگی

فصل آزاد

 5: آزاد

فصل سوم: سبک زندگی

 8: هم‌زیستی با مامِ میهن

 7: پرتوِ اُمید

 6: آداب زندگانی

فصل چهارم: نام‌ها و یادها

 9: راز موفقیت

 11: زنِ پارسا

 10: آرشی دیگر

فصل پنجم: اسلام و انقلاب اسلامی

 14 : پیدای پنهان

 13: آشنای غریبان، میلادِ گل

 12: پیام‌آور رحمت

فصل ششم: ادبیات جهان

 17 : شازده کوچولو

 16 : آرزو

نیایش

نوبت اول فارسی نهم متوسطه

نوبت دوم فارسی نهم متوسطه