درس 1: شخصیت (Lesson 1: Personality) کتاب انگلیسی نهم پایه نهم متوسطه

درس 1: شخصیت (Lesson 1: Personality) کتاب انگلیسی نهم پایه نهم متوسطه

درس 1: شخصیت (Lesson 1: Personality) انگلیسی نهم در مورد مباحث: شخصیت (خجالتی، عصبانی، شجاع،…) (personality(shy,angry,brave,..)) توضیح می دهد.

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به درس 1: شخصیت (Lesson 1: Personality) کتاب انگلیسی نهم پایه نهم متوسطه ارائه می دهد.