درس 2: سفر(Lesson 2: Travel) کتاب انگلیسی نهم پایه نهم متوسطه

درس 2: سفر(Lesson 2: Travel) کتاب انگلیسی نهم پایه نهم متوسطه

درس 2: سفر (Lesson 2: Travel) انگلیسی نهم در مورد مباحث: سفر (بلیت، پر کردن، پذیرش،…) (travel (tickets, fill out, receptionist,…)) توضیح می دهد.

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به درس 2: سفر(Lesson 2: Travel) کتاب انگلیسی نهم پایه نهم متوسطه ارائه می دهد.