درس 3: شخصیت (lesson 3: Festivals and Ceremonies) کتاب انگلیسی نهم پایه نهم متوسطه

درس 3: جشنواره ها و مراسم (lesson 3: Festivals and Ceremonies) کتاب انگلیسی نهم پایه نهم متوسطه

درس 3: جشنواره ها و مراسم (lesson 3: Festivals and Ceremonies) انگلیسی نهم در مورد مباحث: جشنواره ها و مراسم (آتش بازی، سرود ملی، …) (festivals and ceremonies (fireworks, national anthem,..)) توضیح می دهد.

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به درس 3: جشنواره ها و مراسم (lesson 3: Festivals and Ceremonies) کتاب انگلیسی نهم پایه نهم متوسطه ارائه می دهد.