درس 4: شخصیت (Lesson 4: Service) کتاب انگلیسی نهم پایه نهم متوسطه

درس 4: خدمات (Lesson 4: Service) کتاب انگلیسی نهم پایه نهم متوسطه

درس 4: خدمات (Lesson 4: Service) انگلیسی نهم در مورد مباحث: خدمات (استخدام، شارژ، اورژانس،…)(services(hire, recharge, emergency,…)) توضیح می دهد.

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به درس 4: خدمات (Lesson 4: Service) کتاب انگلیسی نهم پایه نهم متوسطه ارائه می دهد.