درس 5: رسانه (Lesson 5: Media) کتاب انگلیسی نهم پایه نهم متوسطه

درس 5: رسانه (Lesson 5: Media) کتاب انگلیسی نهم پایه نهم متوسطه

درس 5: رسانه (Lesson 5: Media) انگلیسی نهم در مورد مباحث: رسانه (اتصال، مصاحبه، آنلاین،…)(Media(connect,interview,online,…)) توضیح می دهد.

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به درس 5: رسانه (Lesson 5: Media) کتاب انگلیسی نهم پایه نهم متوسطه ارائه می دهد.