درس 6: سلامتی و صدمات (Lesson 6: Health and Injuries) کتاب انگلیسی نهم پایه نهم متوسطه

درس 6: سلامتی و صدمات (Lesson 6: Health and Injuries) کتاب انگلیسی نهم پایه نهم متوسطه

درس 6: سلامتی و صدمات (Lesson 6: Health and Injuries) انگلیسی نهم در مورد مباحث: سلامتی و صدمات (کبودی، گچ، جراحت،…)(Health and Injuries(bruise,plaster,hurt ,…)) توضیح می دهد.

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به درس 6: سلامتی و صدمات (Lesson 6: Health and Injuries) کتاب انگلیسی نهم پایه نهم متوسطه ارائه می دهد.