فصل ۱: خداشناسی کتاب پیام های آسمانی نهم پایه نهم متوسطه

فصل ۱: خداشناسی کتاب پیام های آسمانی نهم پایه نهم متوسطه

فصل ۱: خداشناسی پیام های آسمانی نهم شامل مباحث: درس ۱: تو را چگونه بشناسم؟، درس ۲: در پناه ایمان است.

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به فصل ۱: خداشناسی کتاب پیام های آسمانی نهم پایه نهم متوسطه ارائه می دهد.