Lesson 5: My City کتاب انگلیسی هشتم پایه هشتم متوسطه

Lesson 5: My City کتاب انگلیسی هشتم پایه هشتم متوسطه

Lesson 5: My City فارسی هشتم 

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به Lesson 5: My City کتاب انگلیسی هشتم پایه هشتم متوسطه را ارائه می دهد.