درس 1: تعاون (1) کتاب مطالعات اجتماعی هشتم پایه هشتم متوسطه

درس 1: تعاون (1) کتاب مطالعات اجتماعی هشتم پایه هشتم متوسطه

درس 1: تعاون (1) مطالعات اجتماعی هشتم شامل مباحث: تعاون در خانه و مدرسه، تعاون درمحله است.

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به درس 1: تعاون (1) کتاب مطالعات اجتماعی هشتم پایه هشتم متوسطه ارائه می دهد.