فصل 1: خدا شناسی کتاب پیام های آسمانی هشتم پایه هشتم متوسطه

فصل 1: خدا شناسی کتاب پیام های آسمانی هشتم پایه هشتم متوسطه

فصل 1: خدا شناسی پیام های آسمانی هشتم شامل مباحث: درس ۱: آفرینش شگفت‌انگیز، درس ۲: عفو و گذشت است.

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به فصل 1: خدا شناسی کتاب پیام های آسمانی هشتم پایه هشتم متوسطه ارائه می دهد.