درس 4: خانواده ام (LESSON 4: MY FAMILY) کتاب انگلیسی هفتم پایه هفتم متوسطه

درس 4: خانواده ام (LESSON 4: MY FAMILY) کتاب انگلیسی هفتم پایه هفتم متوسطه

درس 4: خانواده ام (LESSON 4: MY FAMILY) انگلیسی هفتم در مورد مباحث: صحبت کردن در مورد خانواده ات (Talking about your family) توضیح می دهد.

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به درس 4: خانواده ام (LESSON 4: MY FAMILY) کتاب انگلیسی هفتم پایه هفتم متوسطه می دهد.