درس 5: ظاهر من (LESSON 5: MY APPEARANCE) کتاب انگلیسی هفتم پایه هفتم متوسطه

درس 5: ظاهر من (LESSON 5: MY APPEARANCE) کتاب انگلیسی هفتم پایه هفتم متوسطه

درس 5: همکلاسی هایم (LESSON 5: MY APPEARANCE) انگلیسی هفتم در مورد مباحث: صحبت کردن در مورد ظاهر (Talking about appearance) توضیح می دهد.

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به درس 5: ظاهر من (LESSON 5: MY APPEARANCE) کتاب انگلیسی هفتم پایه هفتم متوسطه می دهد.