درس 6: خانه من (Lesson 6: My House) کتاب انگلیسی هفتم پایه هفتم متوسطه

درس 6: خانه من (Lesson 6: My House) کتاب انگلیسی هفتم پایه هفتم متوسطه

درس 6: خانه من (Lesson 6: My House) انگلیسی هفتم در مورد مباحث: صحبت کردن در مورد جایی که مردم هستند، صحبت کردن در مورد کاری که مردم انجام می دهند (Talking about where people are، talking about what people are doing) توضیح می دهد.

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به درس 6: خانه من (Lesson 6: My House) کتاب انگلیسی هفتم پایه هفتم متوسطه می دهد.