درس 7: آدرس من (Lesson 7: My Address) کتاب انگلیسی هفتم پایه هفتم متوسطه

درس 7: آدرس من (Lesson 7: My Address) کتاب انگلیسی هفتم پایه هفتم متوسطه

درس 7: آدرس من (Lesson 7: My Address) انگلیسی هفتم در مورد مباحث: صحبت کردن در مورد آدرس/ شماره تلفن شما، گفتن زمان ( telling the time،Talking about your address/phone number )
 
توضیح می دهد.

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به درس 7: آدرس من (Lesson 7: My Address) کتاب انگلیسی هفتم پایه هفتم متوسطه می دهد.