درس 8: غذای مورد علاقه من (Lesson 8: My Favorite Food) کتاب انگلیسی هفتم پایه هفتم متوسطه

درس 8: غذای مورد علاقه من (Lesson 8: My Favorite Food) کتاب انگلیسی هفتم پایه هفتم متوسطه

درس 8: غذای مورد علاقه من (Lesson 8: My Favorite Food) انگلیسی هفتم در مورد مباحث: صحبت کردن در مورد غذای مورد علاقه شما، پیشنهاد دادن (Talking about your favorite food، making suggestion) توضیح می دهد.

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به درس 8: غذای مورد علاقه من (Lesson 8: My Favorite Food) کتاب انگلیسی هفتم پایه هفتم متوسطه می دهد.