فصل دهم: گرما و بهینه سازی مصرف انرژی کتاب علوم هفتم پایه هفتم متوسطه

فصل دهم: گرما و بهینه سازی مصرف انرژی کتاب علوم هفتم پایه هفتم متوسطه

فصل دهم: گرما و بهینه سازی مصرف انرژی علوم هفتم شامل مباحث: دما، گرما، انتقال گرما، فناوری و کاربرد است.

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به فصل دهم: گرما و بهینه سازی مصرف انرژی کتاب علوم هفتم پایه هفتم متوسطه