فصل 1: دنیای زنده کتاب زیست شناسی دهم پایه دهم متوسطه

فصل 1: دنیای زنده کتاب زیست شناسی دهم پایه دهم متوسطه

فصل 1: دنیای زنده زیست شناسی دهم شامل مباحث: گفتار ۱. زیست شناسی چیست؟، گفتار ۲. گسترهٔ حیات، گفتار ۳. یاخته و بافت در بدن انسان است.

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به فصل 1: دنیای زنده کتاب زیست شناسی دهم پایه دهم متوسطه ارائه می دهد.