درس 10: انقلاب اسلامي کتاب تاریخ (3) ایران و جهان معاصر دوازدهم پایه دوازدهم متوسطه

درس 10: انقلاب اسلامي کتاب تاریخ (3) ایران و جهان معاصر دوازدهم پایه دوازدهم متوسطه

درس 10: انقلاب اسلامي تاریخ (3) ایران و جهان معاصر دوازدهم شامل مباحث: زمینه های سلطه آمریکا بر ایران، اصلاحات آمریکایی در ایران، آغاز مبارزه امام خمینی، وضعیت رژیم پهلوی، تداوم مبارزه، وضعیت عمومی ایران در سال 1356، آغاز انقلاب اسلامی، ورود امام خمینی به ایران تشکیل دولت موقت و پیروزی انقلاب است.

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به درس 10: انقلاب اسلامي کتاب تاریخ (3) ایران و جهان معاصر دوازدهم پایه دوازدهم متوسطه ارائه می دهد.