درس 1: ذخیره دانشی کتاب جامعه شناسی (3) دوازدهم پایه دوازدهم متوسطه

درس 1: ذخیره دانشی کتاب جامعه شناسی (3) دوازدهم پایه دوازدهم متوسطه

درس 1: ذخیره دانشی جامعه شناسی (3) دوازدهم شامل مباحث: دانش عمومی، دانش علمی، مسئله تعارض دانش علمی و دانش عمومی است.

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به درس 1: ذخیره دانشی کتاب جامعه شناسی (3) دوازدهم پایه دوازدهم متوسطه ارائه می دهد.