درس 10: افق علوم اجتماعی در جهان اسلام کتاب جامعه شناسی (3) دوازدهم پایه دوازدهم متوسطه

درس 10: افق علوم اجتماعی در جهان اسلام کتاب جامعه شناسی (3) دوازدهم پایه دوازدهم متوسطه

درس 10: افق علوم اجتماعی در جهان اسلام جامعه شناسی (3) دوازدهم شامل مباحث: مدارا مقاومت و عدالت، دو انقلاب در یک قرن، ویژگی ها و ظرفیت های علوم اجتماعی جهان اسلام است.

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به درس 10: افق علوم اجتماعی در جهان اسلام کتاب جامعه شناسی (3) دوازدهم پایه دوازدهم متوسطه ارائه می دهد.