درس ۱: هستی بخش کتاب دین و زندگی (3) دوازدهم پایه دوازدهم متوسطه

درس ۱: هستی بخش کتاب دین و زندگی (3) دوازدهم پایه دوازدهم متوسطه

درس ۱: هستی بخش دین و زندگی (3) دوازدهم شامل مباحث: نیازمندی جهان به خدا در پیدایش، نیازمندی جهان به خدا در بقا، آگاهی، سرچشمه بندگی، نور هستی، نا توانی در شناخت ذات و چیستی خداوند است.

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به درس ۱: هستی بخش کتاب دین و زندگی (3) دوازدهم پایه دوازدهم متوسطه ارائه می دهد.