بخش 2: در مسیر کتاب دین و زندگی (3) انسانی دوازدهم پایه دوازدهم متوسطه

بخش 2: در مسیر کتاب دین و زندگی (3) انسانی دوازدهم پایه دوازدهم متوسطه

بخش 2: در مسیر دین و زندگی (3) انسانی دوازدهم شامل مباحث: درس هفتم: در گرو کار خویش، درس هشتم: بازگشت، درس نهم: زندگی در دنیای امروز و عمل به احکام الهی، درس دهم: پایه های استوار، درس یازدهم: عصر شکوفایی، درس دوازدهم: نگاهی به تمدن جدید، درس سیزدهم: مسئولیت بزرگ ما است.

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به بخش 2: در مسیر کتاب دین و زندگی (3) انسانی دوازدهم پایه دوازدهم متوسطه ارائه می دهد.