فصل 1. آشنایی با نظریۀ اعداد کتاب ریاضیات گسسته پایه دوازدهم متوسطه

فصل 1. آشنایی با نظریۀ اعداد کتاب ریاضیات گسسته پایه دوازدهم متوسطه

فصل 1. آشنایی با نظریۀ اعداد ریاضیات گسسته شامل مباحث: درس ۱: استدلال ریاضی، درس ۲: بخش پذیری در اعداد صحیح، درس ۳: هم نهشتی در اعداد صحیح و کاربردها است.

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به فصل 1. آشنایی با نظریۀ اعداد کتاب ریاضیات گسسته پایه دوازدهم متوسطه ارائه می دهد.