فصل 1- مولکول های اطلاعاتی کتاب زیست شناسی (3) دوازدهم  پایه دوازدهم متوسطه

فصل 1- مولکول های اطلاعاتی کتاب زیست شناسی (3) دوازدهم  پایه دوازدهم متوسطه

فصل 1- مولکول های اطلاعاتی زیست شناسی (3) دوازدهم شامل مباحث: نوکلئیک اسیدها، همانندسازی دِنا، پروتئین ها است.

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به فصل 1- مولکول های اطلاعاتی کتاب زیست شناسی (3) دوازدهم  پایه دوازدهم متوسطه ارائه می دهد.