نوکلئیک اسیدهاکتاب زیست شناسی (3) دوازدهم  پایه دوازدهم متوسطه

نوکلئیک اسیدهاکتاب زیست شناسی (3) دوازدهم  پایه دوازدهم متوسطه

نوکلئیک اسیدها زیست شناسی (3) دوازدهم

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به نوکلئیک اسیدهاکتاب زیست شناسی (3) دوازدهم  پایه دوازدهم متوسطه ارائه می دهد.