فصل 2- جریان اطلاعات در یاخته کتاب زیست شناسی (3) دوازدهم  پایه دوازدهم متوسطه

فصل 2- جریان اطلاعات در یاخته کتاب زیست شناسی (3) دوازدهم  پایه دوازدهم متوسطه

فصل 2- جریان اطلاعات در یاخته زیست شناسی (3) دوازدهم شامل مباحث: رونویسی، به سوی پروتئین، تنظیم بیان ژن است.

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به فصل 2- جریان اطلاعات در یاخته کتاب زیست شناسی (3) دوازدهم  پایه دوازدهم متوسطه ارائه می دهد.