فصل 4- تغییر در اطلاعات وراثتی کتاب زیست شناسی (3) دوازدهم  پایه دوازدهم متوسطه

فصل 4- تغییر در اطلاعات وراثتی کتاب زیست شناسی (3) دوازدهم  پایه دوازدهم متوسطه

فصل 4- تغییر در اطلاعات وراثتی زیست شناسی (3) دوازدهم شامل مباحث: تغییر در مادۀ وراثتی جانداران، تغییر در جمعیت ها، تغییر در گونه ها است.

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به فصل 4- تغییر در اطلاعات وراثتی کتاب زیست شناسی (3) دوازدهم  پایه دوازدهم متوسطه ارائه می دهد.