فصل 5- از ماده به انرژی کتاب زیست شناسی (3) دوازدهم  پایه دوازدهم متوسطه

فصل 5- از ماده به انرژی کتاب زیست شناسی (3) دوازدهم  پایه دوازدهم متوسطه

فصل 5- از ماده به انرژی زیست شناسی (3) دوازدهم شامل مباحث: تأمین انرژی، اکسایش بیشتر، زیستن مستقل از اکسیژن است.

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به فصل 1- مولکول های اطلاعاتی کتاب زیست شناسی (3) دوازدهم  پایه دوازدهم متوسطه ارائه می دهد.