فصل 6- از انرژی به ماده کتاب زیست شناسی (3) دوازدهم  پایه دوازدهم متوسطه

فصل 6- از انرژی به ماده کتاب زیست شناسی (3) دوازدهم  پایه دوازدهم متوسطه

فصل 6- از انرژی به ماده زیست شناسی (3) دوازدهم شامل مباحث: فتوسنتز: تبدیل انرژی نور به انرژی شیمیایی، واکنش های فتوسنتزی، فتوسنتز در شرایط دشوار است.

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به فصل 6- از انرژی به ماده کتاب زیست شناسی (3) دوازدهم  پایه دوازدهم متوسطه ارائه می دهد.