فصل 7- فناوری های نوین زیستی کتاب زیست شناسی (3) دوازدهم  پایه دوازدهم متوسطه

فصل 7- فناوری های نوین زیستی کتاب زیست شناسی (3) دوازدهم  پایه دوازدهم متوسطه

فصل 7- فناوری های نوین زیستی زیست شناسی (3) دوازدهم شامل مباحث: زیست فناوری و مهندسی ژنتیک، فناوری مهندسی پروتئین و بافت، کاربردهای زیست فناوری است.

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به فصل 7- فناوری های نوین زیستی کتاب زیست شناسی (3) دوازدهم  پایه دوازدهم متوسطه ارائه می دهد.